Ứng dụng công nghệ blockchain không gói gọn trong lĩnh vực tiền ảo, được phát triển cho nhiều lĩnh vực khác như: y tế, giáo dục, môi trường… hay chuyên nghiệp hơn cho ngân hàng, doanh nghiệp cần tính tính an toàn, bảo mật riêng tư của hệ thống.  Sử dụng giải pháp blockchain đang