Doanh nghiệp hoạt động, phát triển nhờ sự hỗ trợ của khách hàng, đối tác thân thiết. Hoạt động kinh doanh tốt, cần có mối quan hệ thân thiết và xây đắp tình cảm với khách hàng. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức sự kiện tri ân khách hàng nhằm gắn kết và xây dựng