Sửa cửa cuốn là công việc tay chân nặng nhọc không chỉ thực hiện tại đơn vị, xưởng mà còn đến trực tiếp tại công trình để sửa chữa. Nó đòi hỏi những người thợ trong nghề thường xuyên di chuyển bất cứ lúc nào khách hàng cần. Hà Nội đông dân cư, nhu cầu