Khi mà luôn có sự rủi ro trong kinh trong, các nhà kinh doanh khi đầu tư lĩnh vực bất động sản nhà đất. Bất kì điều gì cũng có mặt tích cực và hạn chế của nó. Mặt hạn chế ở đây được coi là những khó khăn sai lầm trong công việc. Có