Penecrete Mortar là vữa sửa chữa dạng tinh thể thẩm thấu, được sử dụng chủ yếu để điền khuyết và chống thấm. Sản phẩm ứng dụng được cho hầu hết mọi công trình và nền bê tông. Để hiểu rõ hơn, quý khách có thể xem những thông tin dưới đây. Để thi công sản