Sàn mái là vị trí rất quan trọng bảo vệ cho ngôi nhà. Đây Kỹ thuật thi công chống thấm sàn mái Hiện nay, có rất nhiều cách chống thấm sàn mái trong đó có 4 biện pháp cơ bản: dùng màng bitum khò nóng, sử dụng màng tự dính, dùng chất polyurethane và chống